Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi haja-asutuksen uudet jätevesipykälät 20.12.2016.
- http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2017/sk20170019.pdf
- https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170157

Jätevesisääntelyn uudistus ei koske, kun:
1) kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (koska talossa pitää olla jo säännökset täyttävä käsittely)
2) kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä eli huussi eikä jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa (paitsi jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä alueella on ankarammat vaatimukset)
3) tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
4) jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943.

Jätevesisääntelyn uudistus koskee, kun talon rakennuslupa on ennen vuotta 2004, ja sillä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä nykysääntöjä. Kaksi kohtelua riippuen alueesta:
1) Jos kiinteistö on yli sata metriä (Porvoossa 200m) vesistön tai meren läheisyydestä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa vasta seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen, yhteydessä
2) Jos kiinteistö on enintään sata metriä (Porvoossa 200m) edellä mainituista vesialueista tai pohjavesialueella, uusimiselle on uusi määräaika. Se on nyt 31. lokakuuta 2019.

Vanhojen kiinteistöjen omistajilla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Askolassa on pääsääntöisesti voimassa asetuksen mukaiset vaatimukset.

Pohjavesi- ja ranta-alueille on ympäristönsuojelumääräyksissä asetettu erityisiä määräyksiä jätevesien käsittelylle.

Tarjoamme vankan ja pitkäaikaisen asiantuntemuksemme ja teemme puolestanne:
- Selvitykset
- Suunnittelut
- Haemme tarpeelliset luvat
- Laitteet
- Asennukset
- Käyttöönotto
- Huolto ja varaosat

Ottakaa rohkeasti yhteyttä niin selvitämme kiinteistönne tarpeet ilmaiseksi.

Esittelemme myös vuodesta 2005 käytössä ollutta pienpuhdistamoa, joka on toiminut hyvin ja siihen on tehty vain vuosittainen huolto.