Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme vankan ja pitkäaikaisen asiantuntemuksemme ja teemme tarpeenne mukaan puolestanne:

Selvitykset
Suunnittelut
Haemme tarpeelliset luvat
Laitteet
Asennukset
Käyttöönotto
Huolto ja varaosat

Jätevesijärjestelmän suunnittelu ja sen sisältö

Jätevesijärjestelmän uusiminen tai rakentaminen edellyttää aina pätevää suunnittelua. Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen ja vanhan uudistaminen on luvanvaraista ja vaatii aina talousjätevesiasetusten vaatimusten mukaisen suunnitelman, jonka voi tehdä vain jätevesijärjestelmiin pätevöitynyt suunnittelija. Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä toimenpidelupahakemukseen (vanhan järjestelmän uusiminen) tai rakennuslupahakemukseen (uusi kiinteistö tai rakennus).

Osaavalla järjestelmän suunnittelulla ja valinnalla säästetään puhdistusjärjestelmän käyttö- ja huoltokustannuksissa ja varmistetaan järjestelmän tehokas toimivuus nyt ja tulevaisuudessa. Asiallinen suunnitelma on arvokas myös järjestelmän urakointia, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä silmällä pitäen.

Suunnitelma vaatii poikkeuksetta aina kiinteistölle tonttikäynnin, jossa selvitetään tontille soveltuvat jätevedenkäsittelyvaihtoehdot. Tarjoamme vankan ja pitkäaikaisen asiantuntemuksemme sekä selvitämme, teemme ja otamme huomioon suunnitelmaa tehdessämme:

• Esiselvitykset (ja mitoitukset)
• asemapiirroksen
• kuntakohtaiset erityismääräykset
• rakennuskohteella tehdyt mittaukset
• järjestelmäkuvaus, korkeustietoineen
• Tarvittavat lisäselvitykset (esim. etäisyydet, korkeusasemat, pinta- ja pohjavedet, maaperä)
• järjestelmän käyttö- ja huoltoohjeen
• Suunnitelman täydennyksen tai korjauksen lupaprosessin kuluessa ilman erillistä korvausta
• Selvitys suunnitellun järjestelmän rakenteesta ja osista, talolta purkupaikkaan asti

Kiinteistökohteesta riippuen pystymme usein tarjoamaan muutamaa eri puhdistusjärjestelmää, joista kiinteistön omistaja valitsee itselleen sopivimman ratkaisun. Tärkeitä valintakriteereitä ovat muun muassa järjestelmän vaatiman hoidon ja huollon kohtuullinen määrä, järjestelmän pitkäikäisyys ja varmatoimisuus sekä järjestelmän kustannukset koko elinkaaren aikana.

Kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmien suunnittelu, asennus- ja korjaustyöstä voi saada kotitalousvähennystä verotuksessa. Työ ei saa olla kuitenkaan uudisrakentamista vaan sen on oltava perusparannustyötä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä niin selvitämme kiinteistönne tarpeet ilmaiseksi.

Jätevesijärjestelmän suunnittelma vesiensuojelu.fi